Wat is kindercoaching?
Voor mij betekent kindercoaching het begeleiden van kinderen waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. In mijn begeleiding worden oplossingen met én door het kind gevonden. De coaching is gericht op een verandering in de huidige situatie zodat het kind zich weer verder kan ontwikkelen op mentaal en emotioneel vlak. Hierbij zijn de achtergrond, de omgeving en de geschiedenis van het kind de basis van waaruit gekeken kan worden. Dus niet het probleem is het uitgangspunt maar het gehele kind met alles wat zich daarbij laat zien. Voor mij staat het kind centraal in mijn begeleiding. De ouders van het kind geef ik educatie waardoor zij de belevingswereld van hun kind beter gaan begrijpen en hun kind kunnen helpen. Het komt ook regelmatig voor dat ik een aparte coachingssessie met ouders in plan of met kind en ouders samen. Dit zorgt vaak voor mooie verbindende inzichten.

Wanneer vinden de coachingssessies plaats?
Mijn coachingssessies vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd. Na een schooldag zitten kinderen meestal ‘vol’ en is belangrijk om bij te komen van een drukke intensieve schooldag. Veel kinderen hebben dit echt nodig. Als we met coaching het kind een stap verder willen helpen is het nodig dat het kind de mogelijkheid krijgt om zich ervoor open te stellen en wat ze ontdekken te laten bezinken. Dit lukt beter als het kind nog ruimte over heeft voor deze nieuwe ontdekkingen. Als het onder schooltijd door omstandigheden soms niet past is het laatste aanvangstijdstip van een coachingssessie 15:30 uur.

Krijgen wij te horen wat je met ons kind bespreekt?
Omdat vertrouwen tussen mij en jullie kind erg belangrijk is laat ik het over aan het kind wat het wil delen. Als het kind het wil, vertellen we samen na afloop van de sessie in grote lijnen waar we aan gewerkt hebben. Je kunt er gerust op zijn dat ik, als het in het belang van het kind is, informatie na overleg met jullie deel. Het komt vaak voor dat bij het kind het ontdekte nog even moet indalen waardoor je kind op een later moment vaak wel over over wil vertellen.

Hoe zit het met je beroepsgeheim?
Ik weet dat het heel spannend kan zijn om hulp te zoeken. Jullie kunnen erop vertrouwen dat ik geen informatie van jullie en jullie kind met derden zal delen. Ik heb ook mijn beroepsgeheim.

Wordt kindercoaching vergoed door de zorgverzekering?
Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Facturen mogen dus niet gedeclareerd worden. Mogelijk kun je de coachingskosten opvoeren bij je jaarlijkse aangifte bij de belasting. Ik adviseer je hiervoor contact op te nemen met de belastingdienst of je fiscaal intermediair. Vaak kan coaching wel betaald worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Voor meer informatie hierover adviseer ik je om contact op te nemen met het zorgloket van jouw gemeente.

Wat zijn jouw tarieven voor individuele coaching?
De tarieven voor een traject variëren tussen € 250 en € 1210 inclusief 21% BTW. De prijs is  afhankelijk van het aantal coachingsessies en de intensiteit van het coachingstraject. Bij het tarief zijn voorbereiding, materialen, tussentijds contact, reistijd, reiskosten, adviezen voor thuis en indien nodig voor school inbegrepen.

Wat zijn je betalingsvoorwaarden?
Facturatie gaat digitaal.  Als er van beide kanten een goed gevoel is dan stuur ik jullie per e-mail een voorstel voor een coachingstraject. Als jullie je hierin kunnen vinden stuur ik voorafgaand aan het coachingstraject een factuur. Je kunt het bedrag overmaken. Betalen in 2 of 3 termijnen is mogelijk, hiervoor rekening ik € 15 extra administratiekosten. Is dit lastig voor je dan kijk ik graag samen met jou naar een passende oplossing.
Het is niet mogelijk om te pinnen.

Wat betekent jouw registratie in het NFG-register voor (kinder)coaches ?
Dit betekent dat ik aan de kwaliteitseisen voldoe die de De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg stelt. Zoals bijscholing, lezen van vakliteratuur, intervisie met collega’s en supervisie. Ik werk volgens de richtlijnen van de Beroepscode van de NFG en mijn cliënten kunnen, indien nodig, terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

error: Content is copy protected