Veel gestelde vragen

Wat is kindercoaching?
Voor mij betekent kindercoaching het begeleiden van kinderen waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. In mijn begeleiding worden oplossingen met én door het kind gevonden. De coaching is gericht op een verandering in de huidige situatie zodat het kind zich weer verder kan ontwikkelen op mentaal en emotioneel vlak. Hierbij zijn de achtergrond, de omgeving en de geschiedenis van het kind de basis van waaruit gekeken kan worden. Dus niet het probleem is het uitgangspunt maar het gehele kind met alles wat zich daarbij laat zien. Voor mij staat het kind centraal in mijn begeleiding. De ouders van het kind geef ik educatie waardoor zij de belevingswereld van hun kind beter gaan begrijpen en hun kind kunnen helpen. Let wel om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen.

Waarom coach je kinderen pas vanaf 9 jaar?
Mijn ervaring is dat kinderen vanaf een jaar of 9 meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit gaat ook samen met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Oftewel ze willen zelf vanuit hun eigen behoeften iets veranderen en leren en hebben een langer concentratieniveau dan jongere kinderen.

Krijgen wij te horen wat je met ons kind bespreekt?
Omdat vertrouwen tussen mij en jullie kind erg belangrijk is laat ik het over aan het kind wat het wil delen. Als het kind het wil, vertellen we samen na afloop van de sessie in grote lijnen waar we aan gewerkt hebben. U kunt er gerust op zijn dat ik, als het in het belang van het kind is, informatie na overleg met u deel. Het komt vaak voor dat bij het kind het ontdekte nog even moet indalen waardoor uw kind er op een later moment vaak wel over wil vertellen.

Hoe zit het met je beroepsgeheim?
Ik weet dat het heel spannend kan zijn om hulp te zoeken. U kunt erop vertrouwen dat ik geen informatie van u en uw kind met derden zal delen. Ik heb ook mijn beroepsgeheim.

Wordt kindercoaching vergoed door de zorgverzekering?
Kindercoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. Facturen mogen dus niet gedeclareerd worden. Mogelijk kunt u de coachingskosten opvoeren bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting. Ik adviseer u hiervoor contact op te nemen met de belastingdienst of fiscaal intermediair. Vaak kan coaching wel betaald worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Voor meer informatie hierover adviseer ik om contact op te nemen met het zorgloket uw uw gemeente.

Ben je aangesloten bij een beroepsorganisatie?
Ja, om de kwaliteit van de begeleiding voor uw kind en u te waarborgen, ben ik lid van de beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten www.adiona.nl.